Herba fetgera    Anemone hepatica
 
Herba fetgera Anemone hepatica -

 

 

Herba fetgera

Anemone hepatica

L’herba fetgera és una herba perenne d`aproximadament un 15 o 20 cm, d’altura. Les fulles presenten tres lòbuls iguals i enters amb taques blanques i amb una coloració rovellada a l’anvers de la fulla.

Les flors poden ser blaves, blanques o rosades amb 6 o 7 pètals.

És una de les primeres plantes que floreixen, tan bon punt s’acaben els freds més extremats de l’hivern.

Les podem trobar als marges del camí, en zones obagues i humides. El bac de ca l`ornos, font de grebol, horta de can Serra ...

Aquesta planta conté un efecte demulcent, mucilaginós, vulnerari i astringent suau i es recomana en infusió per a casos de febre, afeccions hepàtiques lleus, tos, etc. S'utilitza també com espasmolític i colagog. Per via externa s'ha utilitzat en forma de decocció per a tractar els ulls inflamats per conjuntivitis.

La planta no s'ha d'utilitzar en fresc. En quantitats elevades, s'ha descrit que la planta pot produir una irritació del parènquima renal i de les vies urinàries. Pot ocasionar, també, mal d'estómac i gastroenteritis al administrar-se per via oral.